top of page
  • Foto van schrijverMaarten Gijssel

Mindfulness - MBSR


Mindfulness training MBSR is wetenschappelijk bewezen effectieve training om beter met stress, een vol hoofd, lastige emoties, werkdruk en overbelasting te leren omgaan. Trainen van mindfulness ondersteunt balans.

Het is in feite een mentale conditietraining die resulteert in minder stress, minder piekeren, makkelijker genieten, beter emotie-management, beter slapen, minder snel en primair reageren en meer mentale fitheid en veerkracht.

Mindfulness training richt zich op het hart van de stressmachine: de piekerende, reagerende en onrustige geest. De geest is degene die de stressmachine inschakelt.

Mindfulness training traint de aandacht, zodat we meer met de aandacht in het hier-en-nu gaan leven. Je wordt je bewuster – in het moment zelf – van je gedachten, mentale en lichamelijke reacties, je gevoelens, stemming en emoties. Door deze tijdige bewustwording, zijn we ‘erbij’ in plaats van dat we al ‘in een reactie’ zitten en gaat de stressschakelaar minder snel om. Er ontstaat meer grip en stuurmanskracht en zo kunnen er andere keuzes gemaakt worden met betrekking tot niet behulpzame patronen en reacties (zoals bijvoorbeeld perfectionisme, het vele moeten van jezelf, controle willen hebben, te snel reageren en bijvoorbeeld negatieve gedachten).

We worden minder (onbewust) reactief, ontwikkelen meer veerkracht, kalmte en meer inzicht. Mindfulness training is eigenlijk een training in zelfbewustzijn en zelfmanagement.

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken en publicaties is gebleken dat mindfulness training tot één van de meest effectieve instrumenten behoort met betrekking tot stressreductie.

Veranderen begint met bewustworden

Op veel dingen in het leven hebben we geen invloed. Met mindfulness training leer je vooral je op een meer behulpzame manier te verhouden ten opzichte van datgene wat stress en ongemak veroorzaakt. Een houding die gekenmerkt wordt door meer bewust van datgene wat er nu echt gaande is, een breder perspectief en meer aanvaarding. Het blijkt namelijk dat onze gedachten over datgene wat we ervaren de stress of het ongemak vaak verergeren.

In het hier en nu is vaak geen stress

Daarnaast is het zo dat alleen al je vermogen om veelvuldig met je aandacht in het hier-en-nu aanwezig te zijn, sterk stressreducerend werkt. In het nu, het pure nu, is er namelijk vaak geen stress. Stress wordt meestal veroorzaakt door onze geest die met het verleden of de toekomst (bijv. oneindige to-do lijstjes) bezig is. Het ontwikkelen van deze vaardigheid vraagt training en oefening.

Trainen en oefenen om mindful te kunnen leven en werken

Mindful zijn en mindful leven en werken, kun je leren met behulp van mindfulness c.q. bepaalde meditatieve oefeningen. In de training speelt dit oefenen een belangrijke rol. Het trainen van de opmerkzaamheid, de aandacht en samen met de theoretische onderbouwingen, vindt er in de training een geleidelijke opbouw plaats naar de praktische toepassing in het dagelijks leven. Jij bent zelf in feite het object van aandacht in elke oefening (‘wat denk ik nu, wat voel ik momenteel, je innerlijke reacties, wat ervaar ik in dit moment’ etc.). Mindfulness traint de aandacht waardoor je steeds opmerkzamer en bewuster wordt, zodat je vaardiger en bewuster (en dus minder onbewust en automatisch) om kunt gaan met datgene wat je ervaart.

Website: http://www.trainingmindfulness.net/

Locatie: Breda

#NoordBrabantWest #Mindfulness #NBWM

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page